دختر بودن گاهی " تاوان " دارد...!
اتنا های زیادی به جرم دختر...

دختر بودن گاهی " تاوان " دارد...!

اتنا های زیادی به جرم دختر بودنِ شان مثله شدند..
و رومیناهای زیادی به خاطر عاشق بودنشان، سر از تن جدا شدند.
" دختر " واژه سنگین ایست...!
این واژه ، ترس را ، دلهره را ، عشق را ، تنهایی را ، درد را ، طرد را ، محدودیت را ، خشم و ازار را ، قدرتمندی را ، دنیای صورتی را و... در خود جای داده!
دختر بودن سخت است ...!
دخترانه های منحصر به قبل نه سال ،سخت است..!
برای دختر "دخترانگی" سخت است
برای دختر " خودت بودن " سخت است
برای دختر "شجاعت" سخت است
برای دختر "ازادی" سخت است
برای دختر "عاشقی" سخت است
برای دختر "تنهایی" قدم زدن در خیابان سخت است
برای دختر "بلند" خندیدن بیرون از مرز خانه سخت است
برای دختر ، "کودکانگی" بیرون از مرز خانه سخت است
برای دختر "اظهار نظر کردن" در جمع سخت است
برای دختر "دوچرخه سواری "سخت است
برای دختر ، "پنهان کردن احساساتش" بیرون از مرز خانه سخت است
برای دختر شب با "گریه" خوابیدن و صبح با"لبخند" بیدار شدن سخت است...
برای دختر پوشیدن لباس های رنگارنگ سخت است
برای دختر نگاه و متلک سخت است
برای دختر صبرِ انتخاب شدن سخت است
برای دختر مخفی کردن عشق سخت است
برای دختر "درد" سخت است
تحمیل ، اجبار و تهدید سخت است
حرف مردم ، قضاوت و آبرو سخت است
فریاد سخت است ، هیییییس..!
و....!
هوای دلِ دخترانتان را داشته باشید
دختر به جای غیرت ،حمایت خانواده میخواهد
دختر به جای تحمیل و اجبار ، توجه خانواده میخواهد
دختر به جای تنبیه ، نوازش خانواده میخواهد
دختر به جای طرد شدن ، اغوش گرم خانواده میخواهد
دختر به جای فریاد ، دوستت دارم خانواده میخواهد
دختر کمی امنیت میخواهد...
کمی ارامش و عشق میخواهد؛
بدانید دختر ها قبل از دختر بودنشان انسان اند..
احساساتشان ، جسم و روحشان ، وسیله ای برای بازیچه و تحقیر و تمسخر و نادیده گرفته شدن نیست....
دوباره میگم،
هوایِ دلِ دخترانتان را داشته باشید
دختر بودن واقعا سخت است..!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...