‏وقتی ابی تولد ساسی مانکنو تبریک میگه یعنی همه چیز شدنیه.