نشست تو ماشیندستاش می لرزیدبخاری رو روشن کردم، گفت: ماشینت ب...

نشست تو ماشین

دستاش می لرزید بخاری رو روشن کردم، گفت: ماشینت بوی دریا میده گفتم: ماهی خریده بودم! گفت: ماهی‌مرده که بوی دریا نمیده! گفتم: هر چیزی موقع مرگ بوی اونجایی رو میده که دلتنگش می شده... گفت: من بمیرم، بوی تورو میدم؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار