🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور از کشورای عربی وهابی با آب و تاب تعریف میکنن؟

چرا واقعا؟ فکر کردید تابحال؟ 1. چون از اونا جیره میگیرن.. مزدورن 2. برای تحقیر ایران و ایرانی 3. برای اینکه به شما بگن هر کی با آمریکاس، گل و بلبله! مقاومت نکنید! مثل وهابی ها گاو باشید و دوشیده بشید! 4.برای اینکه بگن هر کی از ایران مهاجرت کرده، نابغه اس و پیشرفت کرده و هر کی داخل ایرانه بدبخت و بیچاره اس! پس شمام مثل ما که اونور آب بدبخت شدیم، بدبخت بشید! ✅ حقیقت یکی از پوسترهای دروغی که زیاد تو پیجاشون میچرخه👆 جالبه حتی اسمشو هم اشتباه نوشتن😐 منبع: https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-10-19-1.3072797 #ساره_امیری #امارات #آریایی #ایران #خودتحقیری #وهابی #مزدور #رضاپهلوی #سلبریتی #کاوشگر #فضایی #هوافضا #عرب #زن #مسیح_علینژاد #دروغ #حقیقت #مریم_میرزاخانی #پیشرفت #مهاجرت #تابعیت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است