هیچ کس جز دو نفر درکت نمی‌کنند....آنکه حال تو را تجربه کردهو...

هیچ کس جز دو نفر درکت نمی‌کنند....


آنکه حال تو را تجربه کرده

و دیگری کسی است که واقعاً دوستت دارد...

#عاشقانه #تکست_خاص