عشـــــــق را مــی گـــــــــــویـــــم بایـــد این حـــــاد...

عشـــــــق را 

مــی گـــــــــــویـــــم  بایـــد این حـــــادثــــــه را  از نگــــــــه ســــــــــبز تــــــــــو  آغــــــــــــــــــازنمـــــــــــــــــــــــــود  عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق را... بایـــــد از زمـــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــارش چشـــــــــــــــــــــــــــــــمان تــو  بــا واژهاحســــــــــــــــــــــــــــاس ســـــــــــرود  و در این ....قــــــــدرت دریــایی تـــــــــــــــــــــو  کشـــــــــــــتی تــــــــــــــوفــــــــــــــــــان زده را  در دل امـــــــــــــــــــــــواج ســــــــــــــــــــــپرد به تـــــــــب حــــــــــــــادثه غــــرق شـــــــــــدن  مــردن وآغــــــــــــــــــــــــاز شــــــــــــــــدن  به هــــــــم آوایی قــلـــــــــــــب دو پرنــــــده  به ســــبکبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالی اوج  دل ســـــپردن... به شب هــــم نفســـــی راغــــــــــــــب پرواز شــــــــــدن  آری ....عشــــــــــــــــــــق را  باید ابــــــــــــراز نمود  عشـــــــــــق را  باید گفت . . . .عشق اول .عشق اول .عشق اول ..عشق اول ....عشق اول ......عشق اول .......عشق اول ........عشق اول ........عشق اول ........عشق اول .......عشق اول ......عشق اول .....عشق اول ....عشق اول ...عشق اول ..عشق اول .عشق اول .عشق اول .عشق اول .عشق اول ..عشق اول ....عشق اول ......عشق اول .......عشق اول ........عشق اول ........عشق اول ........عشق اول .......عشق اول ......عشق اول .....عشق اول ....عشق اول ...عشق اول ..عشق اول .عشق اول .عشق اول .عشق اول .عشق اول ..عشق اول ....عشق اول ......عشق اول .......عشق اول ........عشق اول ........عشق اول ........عشق اول .......عشق اول ......عشق اول .....عشق اول ....عشق اول ...عشق اول ..عشق اول .عشق اول .عشق اول .عشق اول .عشق اول ..عشق اول ....عشق اول ......عشق اول .......عشق اول ........عشق اول ........عشق اول ........عشق اول .......عشق اول ......عشق اول .....عشق اول ....عشق اول ...عشق اول ..عشق اول .عشق اول

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها