🔸درگیری قرارگاه حمزه سیدالشهدا با عناصر ضدانقلاب / ۲ نفر