دلتنگی..!؟!شاید هماندوستت دارم هایی باشدکه هیچ وقتمتولّد نشد...

دلتنگی..!؟!

شاید همان
دوستت دارم هایی باشد
که هیچ وقت
متولّد نشده است..!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار