این دنیا

این دنیا

این دنیا به کوه می ماند
هر فریادی که بزنی
پژواک همان را میشنوی
اگر سخنی خیر از دهانت بر آید
سخنی خیر پژواک می یابد
اگر سخنی شر بر زبان برانی
همان شر به سراغت می آید
پس هر که درباره ات
سخنی زشت بر زبان راند
تو درباره آن انسان سخن نیکو بگو
در پایان می بینی
که همه چیز عوض شده
اگر دلت دگرگون شود
دنیا دگرگون می شود.

#کلبه_مهربانی🌱
#دختری_از_جنس_خورشید☀️

#آموزنده#معنوی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها