برای

برای

برای خندیدن وقت بگذارید زیرا موسیقی قلب شماست
برای گریه کردن وقت بگذارید، زیرا نشانه یک قلب بزرگ است
برای خواندن وقت بگذارید زیرا منبع کسب دانش است
برای رؤیا پردازی وقت بگذارید زیرا سرچشمه شادی است
برای فکر کردن وقت بگذارید زیرا کلید موفقیت است
برای کودکانه بازی کردن وقت بگذارید زیرا یادآور شادابی دوران کودکی است
برای گوش کردن وقت بگذارید زیرا نیروی هوش است
برای زندگی کردن وقت بگذارید زیرا زمان به سرعت میگذرد و هرگز باز نمیگردد
مأموریت ما در زندگی بدون مشکل زیستن نیست باانگیزه زیستن است.

#کلبه_مهربانی🌱
#دختری_از_جنس_خورشید☀️

#آموزنده#معنوی#مفید

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها