شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام رضا (ع)ر