هههی حالا دیدی میتونم ... تو بری و تنها بمونم .. تو دیگه