ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺫﻫﻨﻤﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ:ﻗﺪﯾﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﻧﺪﮔ...

ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺫﻫﻨﻤﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ:

ﻗﺪﯾﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ،
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﯼ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...