ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻤﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ/ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﻡ، ...

ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻤﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ/ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﻡ، ﯾﻪ ﺩﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﺎﺭﻡ...

ﯾﻪ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﻏﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻏﺼﻪ ﻭ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ/ﯾﻪ ﺩﻝ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺷﻪ، ﺯﺷﺘﯿﺎ ﺗﻮﺵ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺎﺷﻪ... ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﻪ/ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯿﺸﺪ، ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﺒﺸﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است