آسمان تیر غم و مرغ قضا صیاد استاین عمل از فلک کجرو کج‌بنیاد ...
۳

آسمان تیر غم و مرغ قضا صیاد استاین عمل از فلک کجرو کج‌بنیاد ...

می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد می گیریم چیه؟....
۳

می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد می گیریم چیه؟....

ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﻭ ﻣﺪﻫﻮﺷﺖ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ      ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺷﺖ ﮐ...
۱

ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﻭ ﻣﺪﻫﻮﺷﺖ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ      ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺷﺖ ﮐ...

من میگم حا لا بــــسازم یـــاکه بـــا غصـــه بســــوزم !تـــ...
۲

من میگم حا لا بــــسازم یـــاکه بـــا غصـــه بســــوزم !تـــ...

بهشت از دست آدم رفت ازآن روزی که گندم خوردببین چی میشه اون ک...
۲

بهشت از دست آدم رفت ازآن روزی که گندم خوردببین چی میشه اون ک...

مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنهغم با من زاده شده منو رها نم...

مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنهغم با من زاده شده منو رها نم...

چشام بستست ولی فکرم یه عمره که نخوابیدهمرورت میکنم هر بار به...

چشام بستست ولی فکرم یه عمره که نخوابیدهمرورت میکنم هر بار به...

همه روزه  روزه بودنهمه ساله حج نمودنسفر حجاز کردنزمدینه تا ب...
۲

همه روزه روزه بودنهمه ساله حج نمودنسفر حجاز کردنزمدینه تا ب...

بازوانت را به مستی حلقه کن برگردنمتا بلرزد زیر بازوهای سیمین...
۲

بازوانت را به مستی حلقه کن برگردنمتا بلرزد زیر بازوهای سیمین...

ﺑﯽ ﺗﻮ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﯼ ﺩﺷﺖ ﺟﻨﻮﻧﻢﺻﯿﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻢﺗﻮ ﭼﻪ ‌ ﺳﺎﻥ ﻣﯽﮔ...
۲

ﺑﯽ ﺗﻮ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﯼ ﺩﺷﺖ ﺟﻨﻮﻧﻢﺻﯿﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻢﺗﻮ ﭼﻪ ‌ ﺳﺎﻥ ﻣﯽﮔ...

ای که بی تو خودم تک و تنها می بینمهرجا که پا میذارم تو رو او...

ای که بی تو خودم تک و تنها می بینمهرجا که پا میذارم تو رو او...

ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻤﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ/ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﻡ، ...

ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻤﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ/ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﻡ، ...

پرواز در هوای خيال تو ديدنی ست حرفی بزن که موج صدايت شنيدنی ...

پرواز در هوای خيال تو ديدنی ست حرفی بزن که موج صدايت شنيدنی ...

وصیت نامه ی جالب وحشی بافقی ...روز مرگم، هر که شیون کند از د...
۱

وصیت نامه ی جالب وحشی بافقی ...روز مرگم، هر که شیون کند از د...

همين كه نعش درختي به باغ مي افتد  بهانه باز به دست اجاق مي ا...

همين كه نعش درختي به باغ مي افتد  بهانه باز به دست اجاق مي ا...

دفترم خیس و سایه هایت نیست شک ندارم که شعر بی تو گریست حس و ...

دفترم خیس و سایه هایت نیست شک ندارم که شعر بی تو گریست حس و ...