سلامتی همه اونایی رو که آرزو بودند ولی خاطره شدند......