هر وقت کسی شما را اذیت کرد و ناراحت شدید، نمی خواهد به کسی ب...


هر وقت کسی شما را اذیت کرد و ناراحت شدید، نمی خواهد به کسی بگویید، بلکه استغفار کنید؛
هم برای خودتان و هم برای کسی که شما را اذیت کرده است. بگو: بیچاره کار بدی کرده است. اگر فهم داشت نمی کرد.
وقتی استغفار می کنی خداوند دوست دارد. خودت باز می شوی. اصلاً قلبت باز می شود.

این قلب یک جوری است که اگر کسی به او خوبی کند، از او تشکر نکند ناراحت می شود. اگر کسی هم اذیتش کرد ناراحت می شود.

در این جا باید استغفار کرد تا قلب انسان باز شود. آن وقت می بینی که چقدر بزرگ شده ای . اگر دو مرتبه این کار را کردی دیگر غم نمی تو‌اند شما را بگیرد. چون راهش را بلد هستی .


شادی روح حاج آقای دولابی (ره) صلوات

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار