گاهی برایِ روزهایِ تلخِ بی حوصلگییک لبخندِ حقیقیبویِ خوشِ یک...

گاهی برایِ روزهایِ تلخِ بی حوصلگی


یک لبخندِ حقیقی

بویِ خوشِ یک پیراهن

و یا شنیدن یک "دوستت دارمِ" ساده

یک جورِ خوبی
حالِ آدم را عوض می کند

و اینطور آدم می فهمد

"" لذّت دنیا
داشتنِ کسی ست
که دوست داشتن را بلد است

"به همین سادگی"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار