نخبه واقعی اونیه که تو کشور می مونه و با همه مشکلات پیش ر