هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم ...

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم


بردگانی زبون،سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است .لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران، زنان و کودکان

کشورم را درآرامش و شادان ببینم .

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان

کشورم به دست می آورم .


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار