ﻭﻗﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺪﺭ ﻧﺪﻩ !ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ...

ﻭﻗﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺪﺭ ﻧﺪﻩ !

ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺸــــﻨﻮﻧﺪ...
.
/ﭘﺎﺋﯿﻠﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ/

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است