اینم اسم کسایی که دوسشون دارم ببخشید اگه اسم بعضیاتون نیس