من یه آذرے.یه آذرے لجباز!یه آذرے شیطون!یه آذرے که حرف زورتوک...

من یه آذرے.

یه آذرے لجباز! یه آذرے شیطون! یه آذرے که حرف زور توکله ش نمیره! یه آذرےکه گریه هاش واسه خودشه ولے خنده هاش واسه بقیه! یه آذرے که اگه اراده کنه ؛ هرچے بخواد بدست میاره! یه آذرے که جواب بدیتو با خوبے میده تا بلکه شرمنده شے و با بقیه رفتارو نکنے! یه آذرےکه در عین احساسے بودن میتونه با منطقش خلع سلاحت کنه! یه آذرےکه با بغض بقیه اشکاش صورتشو میشوره! دلش طاقت ناراحتے بقیه رو نداره! یه آذرے که تحملش بالاس ولے اگه حس کنه داره ازش سواستفاده میشه میره و پشت سرشم نگاه نمیکنه.... من یه آذریم... تو رگ یه آذرے خون نیست... معرفته! عشقه! صداقته! " آغوشه آذرے" نهمین عجایب دنیاست! اینو بدونید که: وقتی یه آذرے دوستت داره... یعنےتوے سخت ترین گزینش زندگے قبول شدے...!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار