r.sadat

r.sadat

امتیاز
163290
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
12

باید ب بعضیا گفت..ی بارم امتحانی ادم باش..!!شاید خوشت اومد.....

3

اگه کلاس جای خوابیدن نیس!!پس خونم جای درس خوندن نیس!!!!

از تو فقط یدونه!تو کل جهان وجود داره!قدر خودتو بدون!!

2

یک جایی می رسد ک آدم دست ب خودکشی میزند؟!!ن اینکه تیغ بردارد...

10

چه ناز خوابیده...منم خواب میخوااااام..

13

منو خواهرزادم..سیزده بدر ..امروز

4

ب گوزل گوللر بیتون آنالاریچون..گوزل باخشلاروا قوربان اولوم آ...

4

ب این فرزند ناخلف تکیه کنبرای عبور سال های مانده عمرتجوانی ا...