بچه هامن دارم ویسگونوحذف میکنم شایدیه روزی دوباره امدم.خداحا...
۳۵

بچه هامن دارم ویسگونوحذف میکنم شایدیه روزی دوباره امدم.خداحا...

جیگررررره
۴

جیگررررره

خیلی خوشگله خخخخ.بعدیه هفته امدم پستوکیف کنید
۶

خیلی خوشگله خخخخ.بعدیه هفته امدم پستوکیف کنید

چهلیم روزدرگذشت مرتضی خواننده محبوب کشورمون هم تموم شدچهل رو...
۹

چهلیم روزدرگذشت مرتضی خواننده محبوب کشورمون هم تموم شدچهل رو...

رحلت پیامبر(ص)وامام حسن مجتبی روتسلیت میگم
۱۹

رحلت پیامبر(ص)وامام حسن مجتبی روتسلیت میگم

سلام سلام سلام شب همگی بخیروخوشی
۳۳

سلام سلام سلام شب همگی بخیروخوشی

هیچ چیزارزش دل شکستن ندارد
۷

هیچ چیزارزش دل شکستن ندارد

هعیییی
۱۳

هعیییی

تقدیم به یاسی جون
۱۰

تقدیم به یاسی جون

تقدیم به یاسی جون
۱۹

تقدیم به یاسی جون

این کادوإ خوشگل برایاسی جونم
۱۱

این کادوإ خوشگل برایاسی جونم

یاالله
۹

یاالله

خخخخخ
۳

خخخخخ

سلام وقت بخیر
۵

سلام وقت بخیر

دخترزیبا
۶

دخترزیبا

سلام
۱۱

سلام

تکنولوژی پیشرفت کرده دوستان
۴

تکنولوژی پیشرفت کرده دوستان