rainy19

rainy19

مهربان بانوی سرزمینم
به جهنم برود هر که آرامشت را دست خوش زمختی خویش کرد
به جهنم برود آنکه بلندای روحت را نمیبیند ولی فرود و فراز تنت را خوب میشناسد
بین خودمان باشد بانو ...
خدا شرمنده ی جای نوازش هاییست که روی تنت ماند

امتیاز
94500
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

ماندن پای کسی که دوستش داری ،زیبا ترین اسارت دنیاست

ما آدم ها وقتی عاشق میشویم

بی تفاوت باششادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه ی ضع...

گاز تزریق عشقه

تولد دوبارمو مدیون تو امخوش اومدی به زندگیم ، فرشته ی نجات م...

3

وای دقیقا راست میگه

2

گرگ به گله خیره ماند

2

از آن بترس که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی بانوبرای کسی که برا...

مهربان بانوی سرزمینمبه جهنم برود هر که آرامشت را دست خوش زمخ...

عای ام عقده ای:face_with_tears_of_joy::see-no-evil_monkey:

7

من چم شده خدایا...

4

همین چند دقیقه پیشیکی از دوستام یه گیف فرستاد با شیطنت گفت ح...

هیچ چیز مث یه خانواده ی محکم و مهربون به ادم حس امنیت و شادی...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

14

تصمیم بگیر که دیگه مث همیشه خر نباشی:face_with_tears_of_joy:...