راز

raz111ft

بودنت یه قصه بود و رفتنت یه حادثه

امتیاز
140180
دنبال کننده
138
دنبال شونده
178

:hushed_face::hushed_face:

4

:cherry_blossom:شهریور….این ته تغاری نازک نارنجی افتاب….دارد...

امکان ندارد کسی به فکرت باشد وسراغی از تو نگیرد!آدم ها تا سر...

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﺍ منوط به،ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ...

1

:cherry_blossom: خیاطی می گفت:اگر شبها جیبهای لباسها رو خالی...

4

:cherry_blossom:من اگه خدا بودم ، همه چیز را مساوی بین بندگا...

1

اوضاع دلهایمان آنقدر نابه سامان شده است که وقتی یکی از راه م...

بدبختی ما در رابطه ها این است که می ترسیماز حرف زدن، از خودم...

4

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم ...

3

وای وای وای

1

رفتنی های مانده را بفرستید بروندماندنی های زخمی زخمی تر می ک...