جفیفر همراه خونواده اش، اومدن شمال،حواسشون نبود.عکس گرفتم از...
۸

جفیفر همراه خونواده اش، اومدن شمال،حواسشون نبود.عکس گرفتم از...

عشقن...
۱۰

عشقن...

همون اندر...
۵

همون اندر...

تا حالا اتاق نمک دیده بودیم!اقامتگاه متا،فیروزکوه تهران،ایرا...
۸

تا حالا اتاق نمک دیده بودیم!اقامتگاه متا،فیروزکوه تهران،ایرا...

معلمی در آمریکا برای اینکه به دانش آموزان پیش دبستانی خود، م...
۱۱

معلمی در آمریکا برای اینکه به دانش آموزان پیش دبستانی خود، م...

‏قرمه سبزی حرمت داره عزت داره .نکنین اینکارا رو ....قرمه سبز...
۱۱۷

‏قرمه سبزی حرمت داره عزت داره .نکنین اینکارا رو ....قرمه سبز...

۲هزار تومانی...
۳

۲هزار تومانی...

کشتی تایتانیک ایرانی..
۷

کشتی تایتانیک ایرانی..

یک طراحی جالب...
۲

یک طراحی جالب...

بابا در نقش مامان....🙄
۲۲

بابا در نقش مامان....🙄

علم دیگه داره خیلی پیشرفت میکنه‌ من اینجوری نمیتونم.یه هوش م...
۱۲

علم دیگه داره خیلی پیشرفت میکنه‌ من اینجوری نمیتونم.یه هوش م...

‏اینایی که هم ماسک میزنن هم عینک دودی قشنگ هرروز فهمیدنشون س...
۱۰

‏اینایی که هم ماسک میزنن هم عینک دودی قشنگ هرروز فهمیدنشون س...

کریس رونالدو...
۲۴

کریس رونالدو...

و در آخر...
۱۰

و در آخر...

شکیرا...

شکیرا...

شاهرخ خان....
۳

شاهرخ خان....

مستر بین....

مستر بین....

مایکل جردن....

مایکل جردن....