دخمله ما بزرگ شده!!
۲۸

دخمله ما بزرگ شده!!

like mikoni ta n'a??
۵۵

like mikoni ta n'a??

بچه ها برام دعا میکنین؟؟!حالم خوب نیس...
۴۰

بچه ها برام دعا میکنین؟؟!حالم خوب نیس...

اینم سفارش محمد اقا
۱۴

اینم سفارش محمد اقا

بعده یه هفته مریضی رنگو روش باز شده.داره تو ویسگون میچرخه
۱۹

بعده یه هفته مریضی رنگو روش باز شده.داره تو ویسگون میچرخه

دارم عکساتو لایک میکنم.تو هم لایکم کن!
۱۲

دارم عکساتو لایک میکنم.تو هم لایکم کن!

رهای خودمون
۲

رهای خودمون

موش موشی!
۲۰

موش موشی!

تبریک تولد اقامون امام رضا باذکر صلوات بر محمدوال محمد.
۳

تبریک تولد اقامون امام رضا باذکر صلوات بر محمدوال محمد.

کیا دلشون هوای حرم آقارو کرده؟!
۱۲

کیا دلشون هوای حرم آقارو کرده؟!

یکی منو بگیره!
۷

یکی منو بگیره!

ارمان بیا پیش رها!
۴

ارمان بیا پیش رها!

اینم برا ارمان!
۳

اینم برا ارمان!

امان از آرمان!!
۸

امان از آرمان!!

از دستت ارمان عصبانیم!
۳

از دستت ارمان عصبانیم!

ارمان کجایی؟؟!
۷

ارمان کجایی؟؟!

دوسم داری لایکم کن!
۶

دوسم داری لایکم کن!

کجایی ارمان بیای باهام بازی کنی؟؟!
۸

کجایی ارمان بیای باهام بازی کنی؟؟!

ارمان؟؟؟
۳۹

ارمان؟؟؟