عکس بلند
۳
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﺮﺩ ....ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼﺗﻘﺼ...
۴

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﺮﺩ ....ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼﺗﻘﺼ...

خب دیگه . .  .بعد از چند ماه اومدم یه سری بزنمو برم دوستون د...
۲

خب دیگه . . .بعد از چند ماه اومدم یه سری بزنمو برم دوستون د...

I love ENRIQUE
۵

I love ENRIQUE

واقعا خدافظی کرد .  . باورم نمیشه:’(:’(:’(:’(
۱۱

واقعا خدافظی کرد . . باورم نمیشه:’(:’(:’(:’(

Lindsey wixson
۱

Lindsey wixson