تولد دو سالگی دخترم

تولد دو سالگی دخترم

دخترم و خواهر زادم
۱

دخترم و خواهر زادم

عزیز دلم عاشقشم

عزیز دلم عاشقشم

من و مادر بزرگ پرسپولیسیم
۲

من و مادر بزرگ پرسپولیسیم

نفس بابا

نفس بابا

نفس باباشه

نفس باباشه

نفس باباست

نفس باباست