رضا

rezashirzad

22ساله،دانشجوی معماری

امتیاز
4420
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

شما اينجا باهم يجورايی چت هم ميکنيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2

انشاالله عروسيتون

قبول داری...!

قربونش برم

ايول ب اين خانوم،حال کردم

ايول ب طرح تيشرت

هر کی لايک نکنه ،دعا ميکنم ک اين مار شب بياد ب خوابش!

يک کيلو باش اما لايک کن

بچه ها حتما بخونيد،بعدشم لايک يادت نره

ای خدا ينی ميشه منم عاشق بشم!

قویترين فيلترشکن

خخخخ ،چ حال کردم ک افتاد،

لاکپشت رو با دست بچه مقايسه کنيد ،ببينيد چقدر کوچيک و خوشکله

ب سلامتی خودمو خودت

1

هر کی دوست داره گرونی به پايان برسد لايک کنه(محسن رضايی)

حاصل يک ترم زحمت و عرق ريختن،(اوف خسته شدم)

چی بگم والا!