ماشینم قشنگه؟

ماشینم قشنگه؟

جون میده واسه موج سوااااااری.

جون میده واسه موج سوااااااری.

کی اینجا مثل من اهنگ سازه؟

کی اینجا مثل من اهنگ سازه؟

نظرتون چیه؟(لایک یادتون نره)!

نظرتون چیه؟(لایک یادتون نره)!

چنتا لایک داره؟؟؟؟

چنتا لایک داره؟؟؟؟

چنتا لایک داره؟؟؟؟؟

چنتا لایک داره؟؟؟؟؟

dj yahel یکی از بهتریت اهنگ سازان در سبک Trance کیا طرفدارشن...

dj yahel یکی از بهتریت اهنگ سازان در سبک Trance کیا طرفدارشن...

بدون شرح!!!!!

بدون شرح!!!!!

برو حالشو ببر!!!!!!!

برو حالشو ببر!!!!!!!