یلداتون مبارک:smiling_face_with_smiling_eyes:
۳

یلداتون مبارک:smiling_face_with_smiling_eyes:

:smiling_face_with_smiling_eyes:
۶

:smiling_face_with_smiling_eyes:

حال ما حال اسیریست که هنگام فرار ، یادش افتاد کسی منتظرش نیس...
۶

حال ما حال اسیریست که هنگام فرار ، یادش افتاد کسی منتظرش نیس...

|•یِه دوست پِیدآ کُنید،یِه دوستی کِه تا ابَد بِمونِه بآهاتون...
۱

|•یِه دوست پِیدآ کُنید،یِه دوستی کِه تا ابَد بِمونِه بآهاتون...

قشم تایم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_with_stuc...
۱۶

قشم تایم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_with_stuc...

دیوانه نمی گوید دوستت دارمدیوانه می رود تمام دوست داشتن رابه...
۷

دیوانه نمی گوید دوستت دارمدیوانه می رود تمام دوست داشتن رابه...

یه شب عالیخیلی خوش گذشت
۱۶

یه شب عالیخیلی خوش گذشت

نمی دانمتو را به اندازه‌ی نفسم دوست دارمیا نفسم را به اندازه...
۷

نمی دانمتو را به اندازه‌ی نفسم دوست دارمیا نفسم را به اندازه...

نصف شبی پیتزا میچسپه :winking_face::face_with_stuck-out_tong...
۲۷

نصف شبی پیتزا میچسپه :winking_face::face_with_stuck-out_tong...

‎مورچه ها وقتی راه میرن زمین میلرزه :)‎فیل از یه سوراخ سوزن ...
۵

‎مورچه ها وقتی راه میرن زمین میلرزه :)‎فیل از یه سوراخ سوزن ...

من یه دختر ضعیف محکمم...یعنی انقد که با هر حرف بشکنم...ولی ا...
۶

من یه دختر ضعیف محکمم...یعنی انقد که با هر حرف بشکنم...ولی ا...

حتی اگر درکوچک ترین شهر ِدنیا هم باشی،دلتنگ یک نفر که باشی،ا...
۱

حتی اگر درکوچک ترین شهر ِدنیا هم باشی،دلتنگ یک نفر که باشی،ا...

بغلش نکردمـنبوسیدمشـزیر بارون باهاش قدم نزدمـنزدیکش نبودمـخا...
۲

بغلش نکردمـنبوسیدمشـزیر بارون باهاش قدم نزدمـنزدیکش نبودمـخا...

-چیکار کردی ڪ-بدون اینکه ببینمت! :spider_web:-بدون اینک لمست...

-چیکار کردی ڪ-بدون اینکه ببینمت! :spider_web:-بدون اینک لمست...

#تولدم_مبارک۹۶/۲/۱۲
۵۱

#تولدم_مبارک۹۶/۲/۱۲

خدا نیاره اون روزی و که حس کنی مزاحمی :expressionless_face:
۱۰

خدا نیاره اون روزی و که حس کنی مزاحمی :expressionless_face:

یه وَقتایــیـــــچیزے نَبـــایَــد بِگـےاَگـــه بَراشـ مُهِم...
۸

یه وَقتایــیـــــچیزے نَبـــایَــد بِگـےاَگـــه بَراشـ مُهِم...

دُختَر بودَنـــــــــدَرد نَدارِه‍ زَخم دارِه‍اَشک نَدارِه‍ ...
۴

دُختَر بودَنـــــــــدَرد نَدارِه‍ زَخم دارِه‍اَشک نَدارِه‍ ...

خیلــﮯ سختـﮧ: عاشق کســـﮯ باشـﮯ که حتـﮯ روحشم خبر نـداره! ام...
۲

خیلــﮯ سختـﮧ: عاشق کســـﮯ باشـﮯ که حتـﮯ روحشم خبر نـداره! ام...