رویا موسوی

roia20

زندگیم برخلاف آرزوهایم گذشت

امتیاز
1310
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

قربون چشات برم من عزیزم

قرص پسته

رنگ موش چطورن

1

کی میتونه جز تو عزیز دلم باشه

کی میتونه جز تو عزیز دلم باشه

زهرا خانم

زتمـــــــــام بودنی ها تو فقــط از آن مـــن باشکه به غــــی...

شب عشق است و هر کس دست یار خویش می بوسد / غریبم، بی کسم،من د...

شب عشق است و هر کس دست یار خویش می بوسد / غریبم، بی کسم،من د...

2

تقدیم عشقم