جسی کوچولوی من
۲

جسی کوچولوی من

shakira  wow
۱

shakira wow

رونالدو و ایرانا

رونالدو و ایرانا

چقد شیک خوابیدی عزیزم
۱۳

چقد شیک خوابیدی عزیزم

قربونش برم بگیره انگشتتو ول نمیکنه
۱۲

قربونش برم بگیره انگشتتو ول نمیکنه

خخخخخ چه بی تربیته
۴

خخخخخ چه بی تربیته

دوست گلم
۱

دوست گلم

عاشقشونم
۴

عاشقشونم

بچه ها من با بابامو خواهر کوچولوم و داداشام میخوایم بریم همد...
۴

بچه ها من با بابامو خواهر کوچولوم و داداشام میخوایم بریم همد...

خانومش پتو کشیده روش
۳

خانومش پتو کشیده روش

منو نگارو ماشین مازراتی
۳

منو نگارو ماشین مازراتی

اقامون از اداره اومده خستس رو مبل دراز کشیره
۳

اقامون از اداره اومده خستس رو مبل دراز کشیره

ترقه هایی که من خریدم
۹

ترقه هایی که من خریدم

نگار شوهرت امادست باهم برید بیرون
۶

نگار شوهرت امادست باهم برید بیرون

داداش سینا داداش سهیلم بزرگه سیناست
۴

داداش سینا داداش سهیلم بزرگه سیناست

همسر هالگ

همسر هالگ