امیرعلی!!!!شب همگی بخیر
۵

امیرعلی!!!!شب همگی بخیر

آه ه ه ه!!!اززمونه
۱

آه ه ه ه!!!اززمونه

یادش بخیر!!!!!!
۳

یادش بخیر!!!!!!

خدایی همه اینوبخونن خیلی باحاله!!!
۱

خدایی همه اینوبخونن خیلی باحاله!!!

خواهرزاده گلم!امیرعلی!!!!!
۸

خواهرزاده گلم!امیرعلی!!!!!

خانومای ویسگونی شماهم مییتونیداینکاروبکنید؟!!!
۵

خانومای ویسگونی شماهم مییتونیداینکاروبکنید؟!!!

خاص خانومای خوشتیپ وخوشگذرون!!!
۲

خاص خانومای خوشتیپ وخوشگذرون!!!

گنگسترها!!!
۲

گنگسترها!!!

کسی خورده نداره!؟؟؟
۱

کسی خورده نداره!؟؟؟

نی نی!!!
۱

نی نی!!!

شیطان پرست!!!
۱

شیطان پرست!!!

چقدچارتایی؟؟!!

چقدچارتایی؟؟!!

دیروزهم خورد!!!!

دیروزهم خورد!!!!

به به!!!خدایی...
۱

به به!!!خدایی...

بچهاکی میتونه این بربری رو واسع صبحانه بخوره؟!!!!

بچهاکی میتونه این بربری رو واسع صبحانه بخوره؟!!!!

یادگار!!!بچهااینونذاشتم واسه لایک اگه میشه هرکی ی فاتحه بفرس...

یادگار!!!بچهااینونذاشتم واسه لایک اگه میشه هرکی ی فاتحه بفرس...