✘لَشِ مَملِڪَت✘

saeed-021


Tel: @Lashe_Mamlekat
Tel: @saeed021021

امتیاز
1927290
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
50

اگـہ ماشین زمان داشتم، برمیگشتم 26 سال پیشتو جیب بابام ۱ ڪان...

5

من دهنه زخمامو با الڪل میبندم .. دهنه تو ڪه چیزے نیس .. #l...

25

سَعـے ڪُنید بَراے مُوفَقیَت روے خُودِتون ڪار ڪُنید نَه زیرِ ...

18

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

4

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

3

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

3

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

4

نَزدیڪتَرین راه بَراے رسیدَن به قَلبِ یه مَرد ..خِشتَڪـِشـہ ...

74

مَیگَم ..بَعضیاتون میدونِستین سِن این اِکانت عَ سِن خیلیاتون...

14

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

43

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

1

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

9

:writing_hand: مـا هَرچـے سَرمـوטּ تـو ڪـار خودمـوטּ باشـہ ....

14

لطفـاَ بـِدہ مَـטּ دستِتـُو .. ڪہ نَمونـہ رو دِلَـم حَسـرتِ ...

11

روزگار .. میشہ دیگہ ازم دست ڪشید .. اخہ امشبے دیگہ از چشمام ...

27

:writing_hand: نبینم اوטּ روزو ڪہ بخاطر یہ خرس ڪوچیڪ ! :wr...

72

:writing_hand: بــازم دَمــ قفــل گــرم :writing_hand: ڪـ...

14

:writing_hand: مـــטּ عاشــق تــوام ! :writing_hand: و...

9

:writing_hand: عشــق بــازے بڪنیــد . :writing_hand: ولــے ...