سعید

saeed110

پسری خسته و تنها که
دنبال نیمه گمشده آش میگرده

امتیاز
1140
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

می دانم که می آیی...

1

یادمون باشه که امام حسین هدف نیست وسیلست برای رسیدن به هدف

باز هوای حرمت آرزوست

لبیک یازینب

حسین من بیا و این دل شکسته را بخر......

راه آســـمان از همین حوالی می گــذرد ......

بر دامن مادر شهیدان صلوات...

برگی از بهشت

در دایره عشق اگر باران بلا بارید عاشق آن است که از دایره بی...

لذت و صل نداند مگر آن سوخته ای، که پس از دوری بسیار به یاری ...

بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند...

بدون شرح

همه دارند به پابوسی تو می آیند ...

این عکس کلی با دلم بازی کرد

یعنی میبینم آقا؟

1

شهادت ...

آمدنت....

همتتان مثل شهید همت باد

در امر شفاعت سواره ای یازهرا (س)

آماده هستی؟