🖼 دمت گرم که ماسک زدی 😂

🖼 دمت گرم که ماسک زدی 😂

ماسک بزنید لطفا 😔😔😔

ماسک بزنید لطفا 😔😔😔

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست، ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست، ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

فرهاد و شیرین

فرهاد و شیرین

خانقین

خانقین

آرامگاه ملا مصطفی بیسارانی، شاعر اورامانی، در نزدیکی روستای محمودآباد شهرستان سروآباد در غرب ایران

آرامگاه ملا مصطفی بیسارانی، شاعر اورامانی، در نزدیکی روستای محمودآباد شهرستان سروآباد در غرب ایران

آرامگاه بیسارانی، پدر شعر رُمانتیک کُردی

آرامگاه بیسارانی، پدر شعر رُمانتیک کُردی

سعید آقاخانی

سعید آقاخانی

سیروس میمنت بازیگر سریال نون خ 2

سیروس میمنت بازیگر سریال نون خ 2

هدیه بازوند با لباس کردی

هدیه بازوند با لباس کردی

ندا قاسمی بازیگر سریال نون خ 2

ندا قاسمی بازیگر سریال نون خ 2

کاظم نوربخش

کاظم نوربخش

پاشا جمالی بازیگر سریال نون خ 2

پاشا جمالی بازیگر سریال نون خ 2

هدیه بازوند بازیگر سریال نون خ 2

هدیه بازوند بازیگر سریال نون خ 2

صادق آزمند

صادق آزمند

حسین صفامنش

حسین صفامنش

صادق آزمند (فارسی): تو چون رود سپیدی که به دریا می رسم از تو بزرگی و سروندی چه عشقی زاده شد در تو تو مثل بیستون هستی تو حتما قصر شیرینی تو انقدر عشق داری ...

صادق آزمند (فارسی): تو چون رود سپیدی که به دریا می رسم از تو بزرگی و سروندی چه عشقی زاده شد در تو تو مثل بیستون هستی تو حتما قصر شیرینی تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی