sael-almajid

گَرم با صالحان بی دوست، فردا در بهشت آرند،
همان بهتر که در دوزخ کُنندم با گنهکاران!

امتیاز
1553250
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
2

گر سیل عالم پُر شود هر موج چون اُشتر شود،مرغان آبی را چه غم ...

924

............ ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا ! «جلال ال...

13

پشت زیباترین لبخند بیشترین رازها نهفته است؛ زیباترین چشم بیش...

معشوق اگر بلطف درکار شود، با عاشق خسته تا در بار شود؛ معشوق...

هست ققنس طرفه مرغی دلستان، موضع این مرغ در هندوستان! چون ب...

1

جهان بدون دلبستگی، چیزی شبیه به جهنمی بی‌مرز است.

4

سالروز میلاد مسعود مولی الموحدین، تفسیر سدره المنتهی وقاب قو...

مرگ، یک بار رخ نمی‌دهدزیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریمه...

3

باباجان! هر وقت بیدار شدی، برگرد و زیر پر و بالمان را بگیر. ...

3

ای نسیم سحر، تو چه داری خبر، از من بی بال و پر؟! پیش چشمانت ...

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا ۵۰ سانت به خدا نزدیکتر باش...

1

چنان حس تنهایی رو منتقل می‌کنه این عکس که حتی نمی‌توان وجود...

2

چون نور که از شمس جدا هست و جدا نیست؛عالم همه آیات خدا هست، ...

2

تا جان و دلم باشد، من جان و دلت جویم؛یا من به کنار افتم، یا ...

4

دوستان را در دل رنجها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نَشود، نه...

8

الهی، تو آن کس هستی که بر بندگان درمیان لایه های آسمانها و ز...

4

می‌خواهمت!چنان که شبِ خستهخواب را...!قیصر امین پور

19

پروردگارا !مرا در حضورت غیب و پنهان نما و در وجودت فانی و در...

10

چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟!زِ دست بنده چه خیزد؟ خد...

3

چون رهند از دست خود دستی زنند،چون جهند از نقص خود رقصی کنند!...