Safura

safura64

امتیاز
123060
دنبال کننده
1870
دنبال شونده
178
2

خدایامن جزو اموال توام ...

1

بلندترین فریاد دنیا اشکی است که؛بیصدا از گوشه ی چشمم جاری می...

5

خداوندا بیا امشب در حق من خدای کن

19

خسته ام... از تو نوشتن ...کمی از خودم می نویسماین «منم» که د...

1

به مغز استخوانم زده ای !این روزها تمام تنماز « درد دوست داشت...

عادت کرده ایم ما به تحمل عادت کرده ایم دلم اتاقی میخواهد تما...

جراحت هیچ زخمی دیگر به دلم نمی ماندمی دانی ؟آدم ها یکباریک ج...

6

چقدر دلم خندیدن کنار تو را می خواهد چقدر دلمنفس کشیدن کنار ت...

آسمان،پنجره،رویا،همه اش مال شمانم باران لب دریا،همه اش مال ش...

1

وامانده ام که تا به کجا میتوان گریختاز همیشه ها که ندارند با...

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی مهربانند.

مهم نیست در مورد تو چه فکری میکنند مهم این که آنقدر مهمی که ...

1

با آدمهای نامهربان بیشتر مهربان باشید آنها بیشتر از هر کسی ن...