لایک....
۲

لایک....

دوست داشتن....

دوست داشتن....

دختر باس عاشق شوکولات باشه
۱

دختر باس عاشق شوکولات باشه

ای جان
۱

ای جان

لاک بزنی براش...

لاک بزنی براش...

تنهایی...

تنهایی...

من ماندم...

من ماندم...

تا چشت در آد
۴

تا چشت در آد

عایا....
۴

عایا....

لایک لطفا...
۳

لایک لطفا...

لایک...
۲

لایک...

چه موهاش خوشکله...
۴

چه موهاش خوشکله...

قلب که بشکنه تازه عقل شروع میکنه به کار کردن...
۱

قلب که بشکنه تازه عقل شروع میکنه به کار کردن...

خدایا....
۱

خدایا....

یه احساسی....
۳

یه احساسی....

شروع کسی باش که پایان توئه....
۲

شروع کسی باش که پایان توئه....

چه خوشکله...
۱

چه خوشکله...

لایک...
۲

لایک...

لایک لطفا
۳

لایک لطفا