.......
۱۹

.......

زندكي دفتري از خاطره هاستيك نفر در دل شب يك نفر در دل خاكيك ...
۱۳

زندكي دفتري از خاطره هاستيك نفر در دل شب يك نفر در دل خاكيك ...

عروس
۲

عروس

حسی که در دزدین آجیلهای عید هست... در سرقت کردن بانک ملی نیس...
۱

حسی که در دزدین آجیلهای عید هست... در سرقت کردن بانک ملی نیس...

ﻣﻦ ﻧــﻪ ﺣـــﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨــﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨــﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑ...
۴

ﻣﻦ ﻧــﻪ ﺣـــﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨــﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨــﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑ...

ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ !ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳ...
۵

ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ !ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳ...

ﺣﯿﻠﺖ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﻮ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﻮﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻝ ﺁﺗﺶ ﺩﺭﺁ ﭘﺮﻭﺍﻧ...

ﺣﯿﻠﺖ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﻮ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﻮﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻝ ﺁﺗﺶ ﺩﺭﺁ ﭘﺮﻭﺍﻧ...

اين جمله روبخون واگه لبخندزدی این لبخندو به دیگری هم هدیه کن...
۱

اين جمله روبخون واگه لبخندزدی این لبخندو به دیگری هم هدیه کن...

از وقتی از "تن تاک" استفاده می کنمزندگیم از این رو به اون رو...

از وقتی از "تن تاک" استفاده می کنمزندگیم از این رو به اون رو...

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاستآه، بی تاب شدن عادت کم حوص...
۴

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاستآه، بی تاب شدن عادت کم حوص...

از تصادف جون سالم به در برد و میگفت جونش را مدیون ماشین مدل ...
۱

از تصادف جون سالم به در برد و میگفت جونش را مدیون ماشین مدل ...

رفاقت معرفت نمیاره، این معرفته که رفاقت میاره.
۳

رفاقت معرفت نمیاره، این معرفته که رفاقت میاره.

سرم را نه ظلم می تواند خم کند،
نه مرگ،
نه ترس،
سرم فقط برای ...
۱

سرم را نه ظلم می تواند خم کند، نه مرگ، نه ترس، سرم فقط برای ...

من پسر نشدم که با فحش ناموس دادن به دوستام رفاقتمو ثابت کنم....
۱

من پسر نشدم که با فحش ناموس دادن به دوستام رفاقتمو ثابت کنم....

ازهیچ یک از آدم ها بدی نخواهی دید
فقط کافیست بیش از اندازه ب...

ازهیچ یک از آدم ها بدی نخواهی دید فقط کافیست بیش از اندازه ب...

دیروز تاریخ است، فردا معما، امروز!!! زندگی

دیروز تاریخ است، فردا معما، امروز!!! زندگی