اخی.....
۸۱

اخی.....

ابتکار با پرتقال
۱۵

ابتکار با پرتقال

نتیجه ی شیطونی
۱۱

نتیجه ی شیطونی

قیافه رو!!
۸

قیافه رو!!

قیافه رو!!
۴

قیافه رو!!

چه انعطاف پذیری داره
۳

چه انعطاف پذیری داره

چقد مسی
۶

چقد مسی

بدون شرح
۵

بدون شرح

اووووم...عصربخیر
۳

اووووم...عصربخیر

راحت باش...به خونسردی ات ادامه بده
۱

راحت باش...به خونسردی ات ادامه بده

بدون شرح
۱

بدون شرح

چه با حرص هم فشار میده...
۶

چه با حرص هم فشار میده...

ها؟؟؟چیه؟
۱

ها؟؟؟چیه؟

یعنی ادم اینقد خودپسند؟
۱

یعنی ادم اینقد خودپسند؟

بدون شرح!
۲

بدون شرح!

اوخی.......
۶

اوخی.......