امتیاز
24570
دنبال‌کنندگان
1869
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

خسته نشو

10

از این بالا

1

غروب جمعه

1

...امروز را پناه بردمبه جایی که تنها صدای زوزه ی باد بود و ن...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...ابتلایی است درین #راه مراکه از آن هیچ خبر نتوان کردپ.ن : ...

...باران که شدی مپرس ، این خانه ی کیستسقف حرم و مسجد و میخان...

...عشق را بی‌خویش بردی در حرمعقل را بیگانه کردی عاقبتپ.ن: #آ...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

2

...#جمعه ی خود را چگونه گذرانده اید؟با #آقامحمدطاها ی تک تیر...

...#آه ؛ آیینه در آیینه عجب تصویریداری از دست خودت جام بلا م...

...چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشمتمام عمر قفس می‌باف...

...برایتدلتنگی عصر پاییز را میفرستم،مثل کلاغ های دم غروبهیچ ...

همیشهسه نفر بودمکودکی، در بهانه توپسری، پا به پای توو مردی، ...

1

...هر چه کردم نشد از خاک تکانت بدهمتیر انگار تنت را به زمین ...

1

...در سفر ، شانه به شانه شده ای با عباسبـه تـو حالا نرسد دست...

1

...چشم و گوشم را پس از این #توبه هم دادم به اواو بخواهد باز ...

...گاهی باید فقط دراز کشیدو به #هیچ چیز فکر نکرد