...امروز را پناه بردمبه جایی که تنها صدای زوزه ی باد بود و ن...
۱

...امروز را پناه بردمبه جایی که تنها صدای زوزه ی باد بود و ن...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...ابتلایی است درین #راه مراکه از آن هیچ خبر نتوان کردپ.ن : ...

...ابتلایی است درین #راه مراکه از آن هیچ خبر نتوان کردپ.ن : ...

...باران که شدی مپرس ، این خانه ی کیستسقف حرم و مسجد و میخان...

...باران که شدی مپرس ، این خانه ی کیستسقف حرم و مسجد و میخان...

...عشق را بی‌خویش بردی در حرمعقل را بیگانه کردی عاقبتپ.ن: #آ...

...عشق را بی‌خویش بردی در حرمعقل را بیگانه کردی عاقبتپ.ن: #آ...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...#جمعه ی خود را چگونه گذرانده اید؟با #آقامحمدطاها ی تک تیر...
۲

...#جمعه ی خود را چگونه گذرانده اید؟با #آقامحمدطاها ی تک تیر...

...#آه ؛ آیینه در آیینه عجب تصویریداری از دست خودت جام بلا م...

...#آه ؛ آیینه در آیینه عجب تصویریداری از دست خودت جام بلا م...

...چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشمتمام عمر قفس می‌باف...

...چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشمتمام عمر قفس می‌باف...

...برایتدلتنگی عصر پاییز را میفرستم،مثل کلاغ های دم غروبهیچ ...

...برایتدلتنگی عصر پاییز را میفرستم،مثل کلاغ های دم غروبهیچ ...

همیشهسه نفر بودمکودکی، در بهانه توپسری، پا به پای توو مردی، ...

همیشهسه نفر بودمکودکی، در بهانه توپسری، پا به پای توو مردی، ...

...هر چه کردم نشد از خاک تکانت بدهمتیر انگار تنت را به زمین ...

...هر چه کردم نشد از خاک تکانت بدهمتیر انگار تنت را به زمین ...

...در سفر ، شانه به شانه شده ای با عباسبـه تـو حالا نرسد دست...
۱

...در سفر ، شانه به شانه شده ای با عباسبـه تـو حالا نرسد دست...

...چشم و گوشم را پس از این #توبه هم دادم به اواو بخواهد باز ...
۱

...چشم و گوشم را پس از این #توبه هم دادم به اواو بخواهد باز ...

...گاهی باید فقط دراز کشیدو به #هیچ چیز فکر نکرد

...گاهی باید فقط دراز کشیدو به #هیچ چیز فکر نکرد

...امروز کفشهای‌مان را درآوردیمو گذاشتیم کمی #کودکی های‌مان ...

...امروز کفشهای‌مان را درآوردیمو گذاشتیم کمی #کودکی های‌مان ...

...نازنین یک لحظه در فکرم کمی آرام گیرخسته ام ازبس نمازم را ...

...نازنین یک لحظه در فکرم کمی آرام گیرخسته ام ازبس نمازم را ...

...#بارانآبرویم را خریدشبیه مردی که گریه نمیکندبه خانه برگشت...
۱

...#بارانآبرویم را خریدشبیه مردی که گریه نمیکندبه خانه برگشت...

...دوستی می گفت : چیدن تمام #تخم‌مرغ ها در یک #سبد کار اشتبا...

...دوستی می گفت : چیدن تمام #تخم‌مرغ ها در یک #سبد کار اشتبا...

...چقدر #حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟#تو ناسروده ترین بیت #فال ...
۱

...چقدر #حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟#تو ناسروده ترین بیت #فال ...