sara2014

sara254

1۱سالمه

امتیاز
40
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

آخه من موندم بوس کردن توپ چه بایدهای داره؟!!!!!!!

خشمگین شدن فوابالیست های ما ۱۰۰ !!!!!!!!!!

من نفهمیدم بوسیدن توپ چه فایده ای داره؟؟؟؟

1

تیلور سویفتم فکرکرده با نازونعمت ادا میتونه پسران رو اخر کنه...

1

سلنای بد هیچی از عشق نفهمید

خجالت نمی کشند پاشو جلوی روحانی گذاشتند

1

اینم ازفوتبالیست های ما که گندشو دروردن