امتیاز
5160
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

باغ وجاده زیباش

پاییز

1

مسجد

1

زالزالک زرد

زالزالک قرمز

درخت پاییزی

بهار 89

2

اینم یکی دیگه

غروب پاییز88 محوطه دانشگاه آزاد همدان عکاس خودم

1

زیبا نیست

2

محوطه دانشگاه آزاد همدان

1

غروب آفتاب همدان محوطه دانشگاه آزاد