⭐ستاره⭐

setareh.ggg

به پرفایل خدای جذابیت خوش امدین

لایک و فالو فراموش نشهه ممنون میشم

تبلیغ کنید پستاتون فول لایک میشه

برای من لایک ارزشی ندارد ولی کامنت ارزش دارد بگم چرا چون در ...
۱۴

برای من لایک ارزشی ندارد ولی کامنت ارزش دارد بگم چرا چون در ...

امروز بعد از .سال.ها. دوستم را دیدم از او کینه بر دل داشتم ا...
۴

امروز بعد از .سال.ها. دوستم را دیدم از او کینه بر دل داشتم ا...

امروز بعد از سال های طولانییی  .رفتم. .تیغ. را اوردم هنوز...

امروز بعد از سال های طولانییی .رفتم. .تیغ. را اوردم هنوز...

نیم ساعت پیش اومدم انقدرر کریه مردم چشام میسوزه برای مشکل دا...
۳

نیم ساعت پیش اومدم انقدرر کریه مردم چشام میسوزه برای مشکل دا...

من گفتم پست اخر ولی نمیمیرم ولی کم کم کم کم میام ویسسس
۲

من گفتم پست اخر ولی نمیمیرم ولی کم کم کم کم میام ویسسس

سلامممممممممم بچه هااا
۳

سلامممممممممم بچه هااا

امشب شاممم ۴ تا لازانیاااا به به فقط از ۲ تاش عکس گرفتمالبته...
۷

امشب شاممم ۴ تا لازانیاااا به به فقط از ۲ تاش عکس گرفتمالبته...

تولدتتتت مبارککککککک اجیییییییییییییجیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ...
۱۰

تولدتتتت مبارککککککک اجیییییییییییییجیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ...

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ جییییییییییییییغغغغغغغغغغغ...
۱۸

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ جییییییییییییییغغغغغغغغغغغ...

کـــانـالــ ویـــسـگــونــ عـوضـ شـــویـد
http://telegram.me...
۹

کـــانـالــ ویـــسـگــونــ عـوضـ شـــویـد http://telegram.me...

گــور بــابــایـ              #بـعـضـــیـاپـــی...
۴

گــور بــابــایـ #بـعـضـــیـاپـــی...

پاندای کونگ فوکار ۳همه کاراون دوس دارن منم همین طورر این خ...
۱۰

پاندای کونگ فوکار ۳همه کاراون دوس دارن منم همین طورر این خ...

منم دوستتت دارمم❤❤❤❤گفتو گویای دوست خل و چلم
۹

منم دوستتت دارمم❤❤❤❤گفتو گویای دوست خل و چلم

یــهـ دســتـو یــهـ خـونــیـــهــ تـــیــغــو یــهـ رگـــ

یــهـ دســتـو یــهـ خـونــیـــهــ تـــیــغــو یــهـ رگـــ

یـهـــ وانـهــ و یــهــ تـــیـــغـــهــمــونـــیـهــ بــار...
۷

یـهـــ وانـهــ و یــهــ تـــیـــغـــهــمــونـــیـهــ بــار...

شــاخـــ نـیـــسـتــمــ چــونــ ســر گــاو نــیــســـتـمـــخ...

شــاخـــ نـیـــسـتــمــ چــونــ ســر گــاو نــیــســـتـمـــخ...

شام امشبب پیتزااااااا به بع
۱۵

شام امشبب پیتزااااااا به بع

بخدا شاید باورتون نشه ولی بخدا اینو همین الان همین الان مردم
۴

بخدا شاید باورتون نشه ولی بخدا اینو همین الان همین الان مردم

رفتم بسکتبال خستهبودم سوزن برداشتم نوشتم تو دست خودم کردن هه...
۶

رفتم بسکتبال خستهبودم سوزن برداشتم نوشتم تو دست خودم کردن هه...