مجسمه شني
۸

مجسمه شني

مجسمه شني
۵

مجسمه شني

مجسمه شني
۱

مجسمه شني

مجسمه شني

مجسمه شني

سلام دوستان گلم 
خوبين 
من امدم
دلم براي همتون تنگ شده بود
د...

سلام دوستان گلم خوبين من امدم دلم براي همتون تنگ شده بود د...

مجسمه شني

مجسمه شني

سلام دوستهای گلم 
این تقدیم به شما عزیزان 
دارم میرم مسافرت ...
۱۰

سلام دوستهای گلم این تقدیم به شما عزیزان دارم میرم مسافرت ...

آیین غلتاندن کودکان در گل 
دامغان
۱۰

آیین غلتاندن کودکان در گل دامغان